Anmelderen - Mørketia

Mørketia er å regne som en årstid. Dette måtte Anmelderen se nærmere på.

Manus og foto: Olaf G. Alteren

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar