Kommentarer i form av høytlesning

Kommentarer som er skrevet, lest, produsert og sendt på Radio Nova i perioden 2006 - 08. Temaene er tidløse, og med god grunn, eller merkelig nok, alt ettersom hvordan man velger å se det, aktuell hver eneste dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar